FabLab Day 2024 

Březen 2024

#Prediktivní údržba #Inovace #Práce se studenty #Umělá inteligence #Speciální diagnostika #Testování HW

Cíl projektu

FabLab Day (v předchozích letech Den prediktivní údržby) pořádá oddělení PSZ – Centrální technický servis každoročně, kde seznamuje kolegy z ostatních údržeb a jiných oddělení s nejzajímavějšími projekty a trendy v oblasti údržby strojů a strojních zařízení.

Výsledek

FabLab Day byl úspěšně realizován, a po úvodním bloku návštěvy zástupců vedení jednotlivých Px oblastí, se v průběhu dne zúčastnilo akce 74 účastníků z různých oddělení společnosti.

Popis řešení

Dne 22.3. 2024 probíhal FabLab Day 2024 díky kterému zaměstnanci společnosti Škoda Auto měli možnost si projít toto unikátní zázemí a prostřednictvím prezentací a DEMO ukázek se ponořit do aktuálně řešených projektů tohoto pracoviště. Prohlídky pro tento rok se odehrávaly v 60 minutových slotech, do kterých se zaměstnanci mohli přihlašovat libovolně pomocí aplikace Škoda Booking. Vybraná témata pro tento rok byly kamerové kontroly s využitím prvků umělé inteligence, ukázka Implementační arény projektu Magic Eye oddělení Prediktivní údržby, aktivity v oblasti 5G/LoraWAN, Tribodiagnostika s představením novinek v oblasti měření HFC kapalin, Vibrodiagnostika a rozšíření portfolia o IRIS M Motion Amplification technologii a na závěr představení IT Labu, který se podařilo zrealizovat ve spolupráci mezi Centrálním technickým servisem a oddělením Shoopfloor IT. Tímto všem návštěvníkům děkujeme za účast a spolupráci!

Přínosy

  • Představení pracoviště FabLab pro zaměstnance společnosti Škoda Auto.
  • Seznámení kolegy s nejzajímavějšími projekty a trendy v oblasti diagnostiky a inovací.
  • Představení projektu Integrace IT Lab do FabLab a nastínění společných aktivit.

Řešitelé projektu

Tiered list image

Ing. Vladislav Andronov

Projektový koordinátor Smart maintenance