Metodika měření a filtrace těžko zápalných hydraulických olejů HFC

Duben 2024

#Prediktivní údržba #Inovace #Práce se studenty #Speciální diagnostika #testování HW

Cíl projektu

Zavedení metodiky pro měření těžko zápalných hydraulik HFC Hydraulik a navržení filtračního zařízení pro tento speciální typ hydraulického oleje.

Výsledek

Zavedení metodiky měření a filtrace HFC hydrauliky může vést k lepšímu výkonu hydraulického systému, snížení nákladů na údržbu a opravy, zlepšení kvality kapaliny, prevenci poruch a poškození a zlepšení bezpečnosti. Správná funkce hydraulického systému snižuje riziko nehod a znečištění prostředí a výsledkem jsou menší náklady na nápravu škod a výrobní výpadky. Měření a filtrace pomáhají včasně detekovat problémy, což přispívá k prevenci poruch a poškození strojů a zařízení, a zvyšuje produktivitu a účinnost hydraulického systému.

Popis řešení

HFC hydraulika přináší řadu přínosů, avšak aby byla úspěšná, je třeba zajistit správnou filtraci a měření parametrů. Jedním z hlavních přínosů filtrace HFC hydrauliky je zlepšení kvality kapaliny. Filtrace pomáhá odstraňovat nečistoty a cizí tělesa z kapaliny, což snižuje riziko koroze a zabraňuje poškození strojů a zařízení. Filtrace také zlepšuje účinnost hydraulického systému a prodlužuje životnost kapaliny. Dalším důležitým faktorem pro správnou funkci HFC hydrauliky je měření parametrů. Měření tlaku, průtoku a teploty kapaliny umožňuje monitorovat stav hydraulického systému a identifikovat případné problémy. Správné měření parametrů také umožňuje optimalizovat výkon systému a snižovat spotřebu energie. Kromě toho měření parametrů umožňuje včasné zjištění potenciálních problémů, což přispívá k prevenci poruch a k prevenci výrobních výpadků. Měření parametrů také umožňuje rychlé a efektivní řešení problémů, což snižuje náklady na údržbu a opravy. Výhody filtrace a měření parametrů HFC hydrauliky jsou tedy zřejmé. Správná filtrace a měření parametrů umožňuje optimalizovat výkon hydraulického systému, zlepšit kvalitu kapaliny a snížit náklady na údržbu a opravy.

Přínosy

  • Pokračování v plnění záměru Strategie údržby a využití FabLab jako centra inovací a nových technologií.
  • Zlepšení kvality kapaliny: Filtrace odstraňuje nečistoty a cizí tělesa, což zvyšuje účinnost a prodlužuje životnost kapaliny.
  • Snížení nákladů: Měření a včasná detekce problémů snižuje náklady na údržbu a opravy.
  • Optimalizace výkonu: Správné měření umožňuje optimalizovat výkon hydraulického systému a snižovat spotřebu energie.
  • Prevence poruch a poškození: Filtrace a měření umožňují včasnou detekci problémů a prevenci poruch a poškození strojů a zařízení
  • Zlepšení bezpečnosti: Správná funkce hydraulického systému snižuje riziko nehod a znečištění prostředí.

Řešitelé projektu

Tiered list image

Jakub Svatoň

Specialista tribodiagnostik