Technologie IRIS M 

Květen 2024

#Prediktivní údržba #Inovace #Práce se studenty #Speciální diagnostika #Testování HW

Cíl projektu

Implementování nové technologie pro diagnostiku strojních zařízení.

Výsledek

Kamera IRIS M od firmy RDI byla zařazena do portfolia měření. Toto měření centrální technický servis nabízí, jako službu ve Škoda Auto. Díky této technologii jsme schopni poskytnout důležité informace pro technickou diagnostiku v průmyslových prostředích a dalších technických oblastech. Kde jsou výsledky interpretovány pomocí obrazového záznamu.

Popis řešení

V rámci centrálního technické servisu je kamera využívána pro detekci, lokalizaci a specifikaci poruch na strojních zařízení. Výsledky z měření mají velkou vypovídající hodnotu díky kamerovému záznamu a speciální funkcí, která dokáže znásobit vibrace a tím je vizualizovat.

Přínosy

  • Vizuální inspekce: Díky vysokému rozlišení a citlivosti kamerového systému IRIS M může být využita pro vizuální inspekci mechanických součástí, elektrických zařízení, odhalení slabých míst na konstrukcích a dalších technických nedostatků. To umožňuje detekci vizuálních vad a poruch.
  • Kontrolu kvality: V průmyslových prostředích může být kamera IRIS M využita pro kontrolu kvality výrobků a procesů. Detekce vad, nedostatků nebo nesrovnalostí pomocí pokročilého zpracování obrazu může výrazně přispět ke zlepšení kvality výroby.

Řešitelé projektu

Tiered list image

Ing. Viktor Žárský

Specialista vibrodiagnostik