NAŠE AKTIVITY

Zvolte laboratoř

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

FabLab Day 2024

Březen 2024

FabLab Day (v předchozích letech Den prediktivní údržby) pořádá oddělení PSZ – Centrální technický servis každoročně, kde seznamuje kolegy z ostatních údržeb a jiných oddělení s nejzajímavějšími projekty a trendy v oblasti údržby strojů a strojních zařízení.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Technologie IRIS M

Květen 2024

Implementování nové technologie pro diagnostiku strojních zařízení.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Měření a filtrace těžko zápalných hydraulických olejů HFC

Duben 2024

Zavedení metodiky pro měření těžko zápalných hydraulik HFC Hydraulik a navržení filtračního zařízení pro tento speciální typ hydraulického oleje.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Online Tribodiagnostika ve Škoda Auto

Duben 2024

Cílem online analýzy olejů je poskytnout provozovatelům strojů informace o stavu oleje v reálném čase, aby se identifikovaly potenciální problémy a poruchy dříve, než se stane nějaká větší porucha. Tím se snižuje riziko výpadků strojů a zvyšuje jejich spolehlivost a efektivita. Online analýza olejů také umožňuje plánovat údržbu na základě aktuálních dat a identifikovat potenciální problémy, což snižuje náklady na údržbu a opravy strojů.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Snímání hladiny vosku – použití radarového senzoru

Březen 2024

Vytvoření systému snímání hladiny u nádrže s rozehřátým voskem na Lakovně A a zobrazování aktuální hladiny na HMI panelu.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Kolegové ze Škoda FabLab navštívili Audi Györ hlavně kvůli tématu kamerových kontrol

Únor 2024

Návštěva MAC DigiTeamu Audi a výměna zkušenosti zejména v oblasti kamerových kontrol s využitím AI Výsledek:

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Workshop oblasti F na Škoda FabLab

Leden 2024

Poskytnutí prostor pro realizaci F-Strategy review 2023 workshopu oblasti F a ukázka vybraných projektů/aktivit pracoviště Škoda FabLab.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Interaktivní a inspirativní workshop s firmou KEYENCE na Škoda FabLab

Leden 2024

Realizace praktického workshopu s firmou KEYENCE pro různé zájmové skupiny inovátorů napříč Škoda Auto a.s.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Interaktivní workshop firmy SMC – Air Management Systém (AMS)

Srpen 2023

Představení vstupní jednotky AMS s úspornou funkcí a sběrem dat od firmy SMC.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Škoda FabLab spolupracuje a podílí se na vzdělávání studentů ŠAVŠ

Červen 2023

Navázat spolupráci se ŠAVŠ (Škoda Auto Vysoká škola) a podílet se na výuce studentů napříč různými obory. Přenést praktické zkušenosti a poukázat možnosti využití inovativních technologií využívaných Škoda FabLab napříč provozy Škoda Auto a.s.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

FabLab Meet

Květen 2023

Setkání s novináři s názvem FabLab Meet mělo za cíl představit novinářům a veřejnosti zajímavé projekty týkající se především prediktivní údržby a digitalizace.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Škoda EDU.Lab vzdělává studenty i díky podpoře Škoda FabLab

Květen 2023

Cílem projektu je široce edukovat veřejnost a ukázat studentům, že technologie mohou být zajímavé a zábavné – zvýšit jejich zájem o techniku.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Testování nových tiskáren Original Prusa MK4 a Original Prusa XL ve Škoda Auto a.s.

Květen 2023

Ve spolupráci s kolegy z Prusa Research a.s. přednostně domluvit tiskárny nové generace pro otestování a odzkoušení v rámci komunity 3D tiskařů ve Škoda Auto a.s.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Výsledky z kontinuálního měření tlaku stlačeného vzduchu na svařovně M12

Březen 2023

Tento projekt se týká požadavku svařovny M12 v Mladé Boleslavi na kontinuální měření tlaku stlačeného vzduchu na rozvodovém uzlu pro 6 bar z důvodu nahodilých výpadků výrobní linky. Cílem měření bylo zjistit, zda skutečná hodnota tlaku stlačeného vzduchu kolísá pod 6 bar a může tedy způsobit prostoje.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Sdílení kapacit plastového 3D tisku pro výrobu svařovacích a lemovacích přípravků

Leden 2023

Pomoc při výrobě plastových 3D tištěných tvarových dílů do svařovacích a lemovacích přípravků – kooperace s útvarem PSW-V Výroba svařovacího nářadí a přípravků.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Vibrodiagnostika - metoda rázových pulzů SKD točny A28, B58

Prosinec 2022

Nasazení nové diagnostické metody rázových pulsů (SPM) pro sledování kondice pomaloběžných strojních zařízení (kruhové točny, dopravníkové systémy, výtahy), včetně vizualizace ve FIOT.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

LoRa TestLab

Říjen 2022

Otestování a následná implementace nové technologie z oblasti IoT – senzorika LoRa.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Měření frekvenčních měničů

Červen 2022

Zjištění reálných výstupních rychlostí z původního a nového frekvenčního měniče.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Termodiagnostika nosičů dopravníku EHM

Březen 2022

Ověřit využití termodiagnostiky pro detekci poruchy pohonů a vodících kladek nosičů dopravníku EHM.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Detekce „neviditelných“ netěsností v rozvodech stlačeného vzduchu

Prosinec 2022

Nasazení nové diagnostické metody rázových impulzů (SPM) pro sledování stavu pomaloběžných strojů (kruhové točny, dopravníkové systémy, výtahy) včetně vizualizace ve FIOT.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

MAGIC EYE

Leden 2022

Monitorování a předpovídání nežádoucích stavů napájecích šín a hliníkových profilů na dopravníku EHB3. Na vybraný závěs bude instalován systém sběru dat.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Testování doaditivace olejů

Prosinec 2021

Prozkoumat možnosti a ekonomickou efektivnost aditivace olejů ve Škoda Auto.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Diagnostika stavu zvedáku A8 SK2 M1

Listopad 2021

Diagnostika plynulosti chodu zvedáku A8 před jeho kompletní výměnou a ověření plynulosti chodu nového typu zvedáku.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Měření spotřeby energie nástřihové linky M15

Listopad 2021

Porovnat spotřebu elektrické energie hydraulických pump nástřihové linky před a po výměně za nové.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Termodiagnostika pohonů nosičů HRK

Říjen 2021

Ověřit využití termodiagnostiky pro detekci poruchy pohonu nosiče u linky HRK.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Termodiagnostika pohonů nosičů UBS

Srpen 2021

Ověřit využití termodiagnostiky k detekci poruchy pohonu nosiče a nastavit limitní hranice pro condition monitoring, jenž se využijí při finální realizaci diagnostiky.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Monitoring parkoviště V1

Červen 2021

Poskytnout informaci o volných parkovacích místech řidičům přijíždějícím k parkovišti V1.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

HoloLens 2

Květen 2021

Najít využití brýlí rozšířené reality HoloLens 2 v údržbách Škoda Auto.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Kit mobilní diagnostiky

Duben 2021

Navrhnout a vytvořit měřicí diagnostické zařízení, ve kterém budou integrovány nejnovější metody pro prediktivní údržbu.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Vibrobox

Duben 2021

Navýšit kapacitu měření prostřednictvím univerzálního online systému na měření vibrací.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Kistler - Měření přítlačné síly

prosinec 2020

Provádění kontrolních a diagnostických měření tahových a tlakových sil při výrobním procesu.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

MOTU – Mobile Online Tribodiagnostic Unit

Září 2020

Najít rychlejší měření základních tribodiagnostických veličin.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Online monitoring obsazenosti parkoviště FabLab

Červen 2020

Vytvořit standardizované a levné řešení pro monitoring parkovišť Škoda Auto a prohloubit znalosti v oblasti umělé inteligence.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Termodiagnostika skidového dopravníku pro výrobu automobilů

Únor 2020

Snížit prostoje na skidovém dopravníku pro výrobu automobilů, způsobené opotřebením nosných a vodicích rolen skidu.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Automatické měření vody v olejích

Říjen 2019

Najít rychlejší, přesnější a manuálně méně náročnou metodu měření vody v olejích.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Test nových svařovacích kleští robota pro svařovny Škoda Auto

Září 2019

Otestovat nové svařovací kleště pro robota za účelem úspory procesních energií a zvýšení technické využitelnosti stroje

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Testování teplotní stability zdrojů svařoven Škoda Auto

Září 2019

Snížení prostojů výrobních linek svařoven pro výrobu automobilů Škoda Auto eliminováním vadného napájecího zdroje.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Diagnostika nečistot v olejích pomocí laserového čítače

Červenec 2019

Najít kvalitnější a efektivnější způsob pro měření mechanických nečistot v olejích.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Chytrá filtrace

Červen 2019

Prodloužit životnost strojních zařízení pro výrobu automobilů vylepšením klasických filtrací.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Eliminace mikrovýpadků elektrické energie ve svařovnách Škoda Auto

Listopad 2018

Zajistit provozuschopnost výrobních linek svařoven automobilů Škoda Auto eliminováním mikrovýpadků elektrické energie.

Otevřít detail
Nadpis aktuální novinky

Měření a diagnostika hydraulických komponent strojů

Září 2018

Úspora za externí opravy prostřednictvím vlastní diagnostiky stavu hydraulických komponentů strojů pro výrobu automobilů.